SØNDERJYSK AFTEN REGLER 2018

 1. Deltagerbetingelser

Enhver fotograf, der er medlem af Alssund Fotoklub eller Aabenraa Fotoklub, kan indsende billeder til Sønderjysk Aften på nærværende betingelser.

De indsendte billeder må ikke tidligere have deltaget i Sønderjysk Aften.

Billederne indsendes i en til formålet egnet emballering.

 1. Billedantal

Hver autor må højst deltage med 5 billeder (uanset medlemskab af begge klubber).

Der kan indsendes een serie. En serie kan bestå af mindst 3 og højst 5 billeder.

 1. Kategorier

Kategori til Sønderjysk Aften 2018 er:

 1. Serie Farve papir eller Sort/Hvid papir (monokrome)

3.1 Serie Farve papir

Heri indgår håndkolorerede billeder, sort/hvide billeder med én partiel farvetone, samt øvrige billeder, der ikke kan regnes for monokrome iht. SDF's regelsæt, som findes på www.sdf.dk.

3.2 Sort/Hvid papir (monokrome)

Billeder der ved fremvisning fremstår monokromt, dvs. rene gråtonebilleder, og billeder, der er totaltonede, f. eks. brun- eller blåtonede. Der må ikke være spor af andre farvetoner end den, der er benyttet til toningen.

Partielt tonede billeder er ikke tilladt som monokrome iht. SDF's regelsæt, som findes på www.sdf.dk.

 1. Motivvalg

Motivvalget er frit. Ved billeder sammensat af flere motiver/elementer, skal autor selv have fotograferet alle elementerne. Skal ved tvivl dokumenteres af autor. Autor påtager sig det fulde juridiske ansvar for billedernes indhold.

 1. Billedstørrelse

5.1 Papirbilleder:

Billedstørrelsen er fri, men alle papirbilleder skal være monteret på 30 x 40 cm eller 40 x 50 støttekarton. Den maksimale tykkelse (billede, støttekarton og passepartout) er 6 mm.

 1. Mærkning

Papirbillederne indsendes/afleveres til den arrangementsansvarlige - gerne klubvis.

Samtlige billeder mærkes på bagsiden med klubnavn, autors navn samt billedtitel, herunder bogstav for rækkefølge, ved påskrift eller label i øverste venstre hjørne.

Billedets retning markeres med pil.

Billeder der ikke er mærket på den angivne måde vil blive diskvalificeret.

 1. Digitale kopier af papirbilleder

Der skal afleveres digitale kopier af papirbillederne via den arrangerende klubs hjemmeside. Det er papirbillederne der bliver bedømt.

Maksimal bredde for bredformat: 1920 pixel.

Maksimal højde for højformat: 1080 pixel.

Filstørrelse maksimalt 3 MB

Filformat: JPG

Digitale filer er til brug på klubbernes hjemmesider samt til arkiv. Filerne indgår IKKE i bedømmelsen.

Digitale filer navngives som dette eksempel:

"fornavn-efternavn-titel-bogstav.jpg" - f.eks. "ludvig-hansen-udsigt-a.jpg"

Såfremt der er uoverensstemmelse mellem digital fil og billedets mærkning er det mærkningen på billedet, der er gældende.

Papirbilleder kan ikke diskvalificeres ved fejl i den digitale kopi.

 1. Diskvalificering

Den arrangerendes klubs bestyrelse kan til enhver tid diskvalificere billeder, der ikke lever op til de stillede krav.

 1. Indsendelsesfrist

Papirbilleder skal være Alssund Fotoklub i hænde senest den 23. marts 2018, hos Arvid Nielsen, Vibevej  7, 6430 Nordborg

Upload skal foretages senest den 23. marts 2018 via: http://fotoklubkonkurrencen.dk/index.php/indsendelse

 1. Dommer

Sønderjysk Aften 2018 bedømmes af:

 • ??
 1. Præmiering

Vandrepræmien "Det Gyldne Objektiv" tildeles den klub, hvis medlem vinder "Bedste billede".

 1. Returnering

De enkelte deltagende klubber/medlemmer tager selv papirbilleder med hjem ved aftenens slutning.

Ikke hjemtagne billeder destrueres.

Den arrangerende klub forpligter sig til at behandle de indsendte billeder med størst mulig omhu, men kan dog ikke drages til ansvar for beskadigelse eller bortkomst.

 1. Appel

Dommernes afgørelse er inappellabel.

Eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende fortolkning af udstillingsreglerne afgøres af klubbernes formænd. Denne afgørelse er inappellabel. Autorerne har ved indsendelsen forpligtet sig til anerkendelse heraf, ligesom de har anerkendt udstillingsreglerne.

 1. Information

Resultatlister med minimum vinder navn offentliggøres på den arrangerende klubs hjemmeside.

 1. Ansvar

Den arrangerende klub er ansvarlig for at Sønderjysk Aften afholdes i overensstemmelse med nærværende regelsæt.

Senest opdateret 19. januar 2018